Poziv na plesnu rezidenciju “Augustinčić u pokretu”

UDRUGA KUĆNI KOLEKTIV U SURADNJI S GALERIJOM ANTUNA AUGUSTINČIĆA POZIVA IZVOĐAČE NA Plesnu rezidenciju „Augustinčić u pokretu“, kao dio Rezidencijalnog programa u Kući Klajn u trajanju od 28. 7. do 3.8. 2022.


Rezidencija je fokusirana na pokret i ples, a polazišna točka je umjetnički opus kipara Antuna Augustinčića. Augustinčić je rodom iz Klanjca u čijem se središtu nalaze Galerija i Studio te sadrže kompletan materijal potreban za istraživački i stvaralački rad.
Izvođači su pozvani da se, prvo kroz istraživački rad uz dramaturšku podršku dramaturginje Nikoline Rafaj te stručno vodstvo i mentorstvo kustosa Galerije, bave izvedbenim formama inspiriranim ne samo dinamikom Augustinčićevih skulptura, već i njegovim životom i cjelokupnim radom te ostavštinom koja je jedna od centralnih kulturnih točaka grada Klanjca.
Maksimalan broj sudionika je 7, a ciljana skupina su samostalni umjetnici i izvođački kolektivi koji će zajednički ili individualno kreirati izvedbu/e koja će po završetku rezidencije biti javno prezentirana.
Sudjelovanje uključuje boravak u Klanjcu, pokrivene troškove smještaja i prehrane, promociju rezidenata na društvenim mrežama i u medijima te podršku tijekom trajanja rezidencije.


Svi zainteresirani mogu se prijaviti mailom na adresu kucaklajn@gmail.com najkasnije do 10. srpnja 2022.

Prijava u Word dokumentu mora sadržavati:
Kontakt informacije, kratki životopis i popis izvođačkih projekata i umjetničkih angažmana te obrazloženje motivacije (maksimalno 1000 znakova) za sudjelovanje u programu (odnos plesa i skulpture, interesi vezani uz temu ili pristup…)
Izbor korisnika rezidencije bit će rezultat vrednovanja programskog tima Udruge Kućni kolektiv. Rezultati će biti objavljeni na stranicama Kuće Klajn (www.kucaklajn.com) najkasnije do 10. srpnja 2022. Odabrani kandidati također će biti obaviješteni putem e-maila.
Program se odvija u suradnji s Galerijom Antuna Augustinčića i uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Sve dodatne informacije moguće je saznati slanjem upita na mail kucaklajn@gmail.com ili kucnikolektiv@gmail.com