O nama

Udruga plesnih
umjetnika Hrvatske

Krovna strukovna organizacija u polju suvremenog plesa koja okuplja i organizira plesnu zajednicu u zemlji (plesne umjetnice i umjetnike iz cijele Hrvatske). Osnovana je 1996. pod imenom „Udruga samostalnih i drugih profesionalnih plesnih umjetnika Hrvatske“ te je ime promijenila 2007. odlukom Skupštine  i promjenom Statuta. Prva je organizacija koja je pri Gradskom uredu za opću upravu uskladila Statut odmah po stupanju na snagu novog  Zakona o udrugama donesenog 3. listopada 2014. Trenutačno broji dvjestotinjak članova iz cijele Hrvatske. Tijela Udruge su: Skupština koja se sastoji od svih članova Udruge, Upravni odbor (7 članova) te Nadzorni odbor (3 člana). Tajnica Udruge vodi registar članova i obavlja stručno-administrativne poslove Udruge. Unutar Udruge se formiraju Radne skupine koje se sastoje od najmanje tri, a najviše sedam članova Udruge. Također u radu Udruge sudjeluju volonteri – članovi koji se prijavljuju na poziv tijela Udruge za sudjelovanje u pojedinim projektima.

Upravni odbor

Josipa Bubaš
Članica Upravnog odbora Udruge

Iva Hladnik
Članica Upravnog odbora Udruge

Ilijana Lončar
Članica Upravnog odbora Udruge

Ivana Vojnić Vratarić
Članica Upravnog odbora Udruge

Alexandra Madsen
Predsjednica, Članica Upravnog odbora Udruge

Nadozorni odbor

Zrinka Šimičić Mihanović
Članica Nadzornog odbora Udruge

Martina Tomić
Predsjednica Nadzornog odbora Udruge

Una Vizek
Članica Nadzornog odbora Udruge

Tajnica

Nina Kunek
Tajnica udruge

Strategija

Misija Udruge sastoji se od promicanja vrijednosti suvremene plesne umjetnosti, poticanja i populariziranja suvremenog plesnog stvaralaštva, okupljanja i razmjene umjetničkih dostignuća te  rješavanja pitanja zdravstveno-socijalne legislative naših članova.U pomanjkanju drugih struktura i resursa za rad, jer je suvremena plesna umjetnost jedna od rijetkih umjetničkih disciplina koja nema niti jednu javnu ustanovu koja barem djelomično obavlja plesnu djelatnost (osim plesnih škola) te plesni umjetnici nemaju nikakvih mogućnosti zapošljavanja u svojoj struci u RH,  Udruga funkiconira kao platforma za samoorganizaciju plesne zajednice koja na neortodoksan način radi na stvaranju institucionalnih preduvjeta za umjetničku, kulturnu i akademsku  proizvodnju s posebnim fokusom na sindikalno organiziranje i borbu za bolje, pravednije i produktivnije radne uvjete plesnih umjetnika i radnika u kulturi, jačanje javno-civilnog partnerstva i uloge plesnih umjetnika u samoupravljanju resursima za vlastiti rad te obranu intelektualnog i materijalnog zajedničkog dobra u umjetnosti, kulturi i društvu općenito.

UPUH kao organizacija u kulturi koja servisira i daje podršku  svojim članovima u financijskim, socijalnim, legislativnim pitanjima, radi na decentralizaciji suvremenoplesnog izričaja, pružanju podrške jačanju profesionalizacije van grada Zagreba, pojačava vidljivost Udruge kroz pružanje informacija o radu članova i plesnih ansambala, umjetničkih organizacija  u kojima djeluju naši članovi na nacionalnoj i internacionalnoj razini.  Zbog izostanka formalne institucionalne podrške i spremnosti na konstruktivan dijalog od strane upravljačkih struktura na lokalnim i nacionalnoj razini, osim redovne djelatnosti koja podrazumijeva zaštitu struke (tipične za strukovne organizacije), u posljednja dva desetljeća Udruga preuzima vodeću pokretačku ulogu u procesu stabilizacije, uključujući i intencije institucionalizacije suvremene plesne umjetnosti. Udruga svojim radom, također, otvara prostor plesnoj zajednici za analitičko preispitivanje i kritiku postojećih zakonodavnih, upravnih i administrativnih okvira. U nedostatku sprovedive kulturne politike i sistemskih smjernica za razvoj suvremene plesne umjetnosti, plesna zajednica kroz rad udruge preuzima angažiranu ulogu u kreiranju sebe same. Za razliku od većine drugih strukovnih udruga u kulturi, Udruga plesnih umjetnika Hrvatske djeluje kao organizacijski pogon i generator inovativnog, aktivističkog pristupa u rješavanju problema s kojima se plesna zajednica kontinuirano suočava.

Dokumenti

Statut udruge plesnih umjetnika Hrvatske
3. listopada 2014.

Pravilnik o dodjeli nagrade strukovnih udruga suvremenog plesa Republike Hrvatske
6. srpnja 2015.

Nacrt trogodišnjeg strateškog plana 2019. – 2021.
13. rujna 2018.

Nacrt trogodišnjeg strateškog plana 2021. – 2023.
21. rujna 2021.