UPUH Susreti koji nedostaju

UPUH online – Susreti koji nedostaju

U sklopu Javnog poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe, UO UPUH proveo je niz aktivnosti digitalizacije sadržaja:

Aktivnost 1 – INTERAKTIVNA MAPA HRVATSKE — DIGITALIZACIJA ANALIZE RESURSA I AKTERA NA SUVREMENOJ PLESNOJ SCENI

Izrađena je interaktivna mapa na službenoj web stranici udruge koja omogućuje jednostavni pregled svih aktera i događanja na suvremenoj hrvatskoj plesnoj sceni; klikom na određeni grad na mapi, korisnik ostvaruje uvid u lokalne plesne umjetnike/ce, umjetničke organizacije, aktualne festivale, udruge, centre za kulturu i kazališta. Na taj način, mapa pojednostavljuje i potiče povezivanje i suradnju lokalnih ili međuregionalnih umjetnika, producenata, voditelja kazališta, festivala i kulturnih centara.

Cilj je na jednom mjestu omogućiti prikaz svih resursa diljem Hrvatske koji će, nadamo se, potaknuti umrežavanja lokalnih umjetnika, a time i omogućiti vidljiviju plesnu zajednicu te doprinijeti daljnjem radu na decentralizaciji kulturno-umjetničkog sadržaja u Hrvatskoj.

Rad na mapi započet je tokom siječnja 2022. te su u realizaciji aktivnosti sudjelovale renomirane plesne umjetnice Melita Spahić Bezjak i Mia Kevo uz asistenciju Ive Nerine Sibile. 30. travnja 2022. organizirana je javna online tribina s ciljem predstavljanja radne verzije interaktivne mape javnosti te feedback sesija u kojoj sudjeluju akteri plesne scene. Finalna verzija maps objavljena je u srpnju 2022. nakon čega će se i dalje u komunikacijom s članstvom strukovnih udruga aktivno nadopunjavati prateći najaktualnija kretanja na suvremenoj plesnoj sceni.

Aktivnost 2 –  ONLINE TRIBINE I RADIONICE

UPUH tribine okupljaju članove udruge, stručnjake plesne i izvedbenih umjetnosti te širu zainteresiranu javnost oko relevantnih tema vezanih za suvremenu plesnu scenu. Kroz tribine otvaramo razgovore koje prepoznajemo kao “razgovore koji nedostaju” te potičemo dijalog oko aktualnih pitanja struke.

23. siječnja 2022. — ONLINE TRIBINA “ZPC – model civilno-javnog partnerstva” 

Govornice tribine – Ana Kreitmeyer, Nina Križan i Zrinka Užbinec – ujedno i članice koordinacijskog tima koji se bavi tematikom tribine, po principu “case study” istraživanja prikupile su i obradile dobivene informacije te su na online tribini prezentirale proces zajedničkog rada u timu i izložile smjernice za definiranje potrebnog modela. Nakon prezentacije otvorena je javna rasprava koja usmjerava daljnje djelovanje koordinacijksog tima.

27. veljače 2022. — ONLINE TRIBINA “Prijedlog strukovnog cjenika”

Jedan od važnijih ovogodišnjih projekata u provedbi UO UPUH-a jest izrada strukovnog cjenika koji sistematizira pravedne naknade za rad u području plesne umjetnosti. Cjenik će služiti kao priručnik plesnim kulturnim radnicima kao i njihovim poslodavcima i financijerima. Na održanoj tribini govornice Marta Krešić, Ana Jelušić, Petra Hrašćanec i Una Štalcar Furač prezentirale su prvi prijedlog cjenika te otvorile javnu raspravu. Odaziv većine plesne zajednice javnoj raspravi te dostupnost informacija o aktualnim koracima od iznimne su važnosti, kako bi svi zainteresirani imali priliku pridonijeti uspostavi cjenika te kako bi izrađeni cjenik predstavljao cijelu struku. Finalni cjenik trajno je dostupan na službenim stranicama strukovnih udruga te tako služiti kao ogledni dokument aktualnim umjetnicima i široj javnosti.

 poveznica:https://upuh.hr/wp-content/uploads/2022/07/Strukovni-cjenik-plesnih-umjetnika_ca.pdf 

20. ožujka 2022. — ONLINE TRIBINA “Prijavljivanje projekta članova UPUH-a”

Ova tribina fokusirala se isključivo na članove UPUH-a kako bismo mogli raspraviti o potrebi reorganizacije produkcijskih usluga koje udruga pruža time što svojim članovima omogućuje prijavljivanje projekata kao pomoć onima koji nemaju vlastite umjetničke organizacije (pravna tijela). Pozvale smo članove da se pridruže tribini kako bismo imali uvid u multiplicitet pozicija i mogli donijeti najbolju odluku za budućnost funkcioniranja udruge. Tribinu su vodile predsjednica udruge Sonja Pregrad i tajnica udruge Nina Kunek. Zapisnik održane tribine poslan je članovima na uvid.

17. travnja 2022. — nastavno na tribinu “Prijavljivanje projekta članova UPUH-a” održana je zoom radionica pisanja projekata za prijaviteljie koji provide projekte preko UPUH-a. Radionica se fokusirala na potrebe mladih prijavitelja, a snimka radionice dostupna je na zahtjev putem YouTube kanala. Osim radionice, osigurana je mentorska podrška mladim prijaviteljima za provedbu i prijavljivanje projekata u tekućoj sezoni. Radionicu i mentorstvo vodi Nina Kunek.

10. travnja 2022. — ONLINE TRIBINA “Svrha i format strukovne nagrade”

Strukovna nagrada uvedena je 2007. godine kako bi se afirmirala plesna umjetnost u široj javnosti, unutar (priznanja) struke te kao reakcija na Nagradu hrvatskog glumišta i činjenicu da se ona za suvremeni ples dodjeljuje samo jednom u dvije godine. Potrebe strukovnih nagrada, ciljevi te procedure nominacija i glasanja, kao i ceremonija dodjele i format samih nagrada, kontinuirano se propituju te svaki Upravni odbor u komunikaciji s odborom druge strukovne udruge iznova donosi odluke o dodjeli koje se u danoj situaciji čine smislenima. No, kako se svake godine iznova potvrđuju isti problemi pri provedbi, cilj tribine bio je kroz zajedničku tribinu s članovima obje udruge (UPUH i PULS) otvoriti diskusiju, sakupiti mišljenja te u odnosu na prikupljeno donositi daljnje odluke o svrsi i formatu strukovnih nagrada. Kao govornice tribine sudjelovale su Antonia Dorbić, Sonja Pregrad, Irma Unušić, Petra Hraščanec, Viktoria Bubalo i Dora Pocedić. Zapisnik tribine poslan je članovima na uvid.

30. travnja 2022. — ONLINE TRIBINA “interaktivna mapa Hrvatske — digitalizacija analize resursa i aktera na suvremenoj plesnoj sceni” 

Ciljevi provedenih kulturnih i edukativnih programa bili su ostvariti (digitalnu) vidljivost suvremene plesne scene i snažniju povezanost i umrežavanje njenih aktera, njihovo uključivanje u kreiranje i provedbu predloženih programa te osigurati dostupnost umjetničkim i edukativnim sadržajima u digitalnom formatu na webu.

Nadamo se da će inicijativa “Susreti koji nedostaju” služiti daljnjem uspostavljanju suradnji i nastavku razvijanja pozitivnog dijaloga te bismo ovim putem željele pozvati članove i članice da se pridruže radnim skupinama te da i sami predlažu teme oko kojih bi se voljeli angažirati.

Projekt “UPUH ONLINE- Susreti koji nedostaju” financiran je od strane Ministarstva kulture i medija RH.

UPUH Susreti koji nedostaju – mentalno zdravlje u plesno izvedbenoj zajednici

Uskoro!