Interaktivna mapa Hrvatske- digitalizacija analize resursa i aktera na suvremenoj plesnoj sceni nastala je u sklopu programa “UPUH ONLINE – Susreti koji nedostaju”.
Početna ideja krenula je od sistematiziranja podataka umjetnika/ca strukovnih udruga UPUH i UPPU Puls.
Izradi same inicijative i mape prethodio je upitnik “Decentralizacija i međuregionalna suradnja” koji su do 17.3.2021. ispunila 40 umjetnika. Ubrzo nakon toga održan je i prvi sastanak 20.3. 2021.Nakon analize upitnika u ožujku 2021. godine osnovala se Radna grupa za analizu resursa i potreba koju su činile Sanja Tropp Fruhwald, Aleksandra Janeva Imfeld, Ivana
Peranić te ispred Upravnog odbora Melita Spahić Bezjak, Mia Kevo i Irma Unušić.
Izradi mape prethodila je ideja povezivanja i sustavnijeg rada na vidljivosti ostalih gradova i mjesta u RH te su članice Upravnog odbora UPUH-a (2020-2022) preuzele inicijativu pokretanja različitih programa kako bi se sama ideja realizirala.
Jedna od misao vodilja bila je i akcija prema lokalnim upravama koje će se nadamo jednog dana realizirati kao zagovaračke akcije za financiranja i u nove projektne i suradničke ideje i akcije hrvatske plesne zajednice. Kroz tribine “UPUH ONLINE – Susreti koji nedostaju” namjera je bila otvoriti prostor za dijalog oko aktualnih pitanja prepoznatih tijekom rada u Upravnom odboru te u komunikaciji s prijašnjim odborima i odborom “Udruge profesionalnih plesnih umjetnika PULS”.
Tribina Interaktivna mapa Hrvatske- digitalizacija analize resursa i aktera na suvremenoj plesnoj sceni održala se online 30. travnja 2022. u 17 sati.
Digitalizacija resursa i proces mapiranja plesne scene izrađen je sa željom kako bi se
omogućio prikaz na jednom mjestu svih resursa, koji će nadamo se potaknuti umrežavanja a time i omogućiti vidljiviju plesnu zajednicu, kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou.
Izrada same mape potaknuta je s idejom objedinjavanja resursa i mapiranja trenutnog stanja aktivne i raznolike suvremene hrvatske plesne scene. Na taj način ista omogućuje jednostavni pregled hrvatske plesne zajednice i događanja na plesnoj sceni.
Ideja je bila mapirati sve radne, produkcijske, edukacijske i prezentacijske uvjete rada i djelovanja kao i inicijativa i prostornih resursa u Hrvatskoj. Sadržaj mape će se nadopunjavati s obzirom na povratne informacije i podatke članova. Interaktivna mapa, kao dio projekta “UPUH ONLINE- Susreti koji nedostaju” financiran je od strane Ministarstva kulture i medija RH putem Javnog poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe.


Ovako mapirana scena aktera suvremene plesne scene pojednostavljuje i potiče povezivanje i suradnju lokalnih ili međuregionalnih umjetnika, producenta, voditelja kazališta, festivala i kulturnih centara.
Nadamo se da će objedinjeni resursi potaknuti umrežavanja a time i omogućiti stabilniju i održiviju plesnu zajednicu, kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou.
U popisivanju resursa obuhvaćeni su svi podaci trenutno aktivnih članica/ova u svakom gradu. Popisani su podaci od umjetničkih, produkcijskih, prostornih i organizacijskih kapaciteta do prostorno izvedbenih mogućnosti u kojima umjetnice i umjetnici stvaraju i prikazuju svoje radove.
Time se ističu vrijednost i vidljivost djelovanja i napora te ujedno i ostvarene suradnje za produkcijske i prezentacijske prostorne resurse (kazališta, muzeji, kina, centri za kulturi do alternativnih i drugih javno-privatnih izvedbenih prostora).
Popisana mjesta gdje umjetnici već godinama djeluju kao samostalni autori, izvođači i pedagozi prikazana su tako da opisuju i specifične uvjete unutar kojih i u kojima umjetnici djeluju, stvaraju, produciraju izvode, educiraju i obogaćuju lokalne zajednice u kojima djeluju.
Popisani izvedbeni resursi prikazuju trenutno adekvatna mjesta za prikazivanje profesionalnih plesnih i izvedbenih radova a time mapiraju i nedostatak izvedbenih plesnih centara te standard rada u Hrvatskoj.
S tom mišlju objedinjeni su na jednom mjestu svi resursi koji će nadamo se potaknuti umrežavanja a time i omogućiti stabilniju i održivu plesnu zajednicu, kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou.
Tako se u svakom gradu popisani:

  • UDRUGE I UMJETNIČKE ORGANIZACIJE
  • DOGAĐANJA I PROFESIONALNA PRODUKCIJA
  • PEDAGOŠKI RAD
  • IZVEDBENI, RADNI i PRODUKCIJSKI PROSTORI

Ovako ujedinjeni resursi omogućuju pregled provedbi programa i podupiranje plesnih kapaciteta gdje postoje. Ovisno o potrebama nadamo se da će se u budućnosti razvijati i jačati postojeće infrastrukture u plesu uz veći kontinuitet (izvedbe, radionice, gostovanja,programske razmjene, umjetničke rezidencije, financiranje plesnih projekta u lokalnim sredinama na lokalnoj i nacionalnoj razini).
U budućnosti bi bilo važno inzistirati na otvaranju dijaloga i intenziviranju partnerskih projekata kao i razmjena između vaninstitucionalnog i institucionalnog sektora. Isti se nadovezuje na nastavak pokušaja suradnje s kulturnim centrima koji su ostvareni u Gradu Zagrebu. Vjerujemo da će tak vo ostvarene suradnje biti potaknute i u ostalim gradovima i manjim mjestima van Zagreba.

Infrastrukturni izazovi i prepreke u samom djelovanju vidljivi su upravo iz nedostatka vlastitih resursa organizacija i inicijativa koje svaka za sebe specifično djeluju – ovisno o lokalu i kulturnim politikama.
Lokalne kulturne politike specifične su za svako mjesto i najčešće nedostatak adekvatne podrške i uvjeta djelovanja ne pridonosi poboljšanju uvjeta rada bogate hrvatske plesne scene.
Kako su u popisivanju resursa objedinjeni umjetnički, produkcijski, prostorni, organizacijski podaci u svakom gradu, isti ističu i dodatnu vrijednost i vidljivost djelovanja i napora.
U popisivanju mjesta gdje umjetnici već godinama djeluju kao samostalni autori, izvođači i pedagozi prikazani su tako da opisuju i specifične uvjete unutar kojih i u kojima umjetnici djeluju, stvaraju, produciraju, surađuju, izvode i educiraju.
Jednako tako popisane su i lokacije za prikazivanje profesionalnih plesnih i izvedbenih radova s ciljem vidljivosti potrebe za stvaranjem adekvatnih suvremenih plesnih centara koji će jednog dana poboljšati uvjete i standard rada suvremenih umjetnika u Hrvatskoj.

Izradi mape prethodila je ideja povezivanja i sustavnijeg rada na vidljivosti svih gradova i mjesta u Republici Hrvatskoj u kojima djeluju članovi UPUH-a i UPPU “PULS”-a, a to su:
Rijeka, Lovran, Pula, Karlovac, Zadar, Šibenik, Split, Bjelovar, Osijek, Požega, Sisak,
Dubrovnik, Zabok, Čavle, Ugljan, Zaprešić, Velika Gorica, Samobor, Dražice, Gruda,
Sesvete, Varaždin.
Vrijedno je detektirati i mjesta, inicijative i prostorne resurse u kojima se inicira te omogućava prikazivanje radova naših umjetnica/ka, a to su: Brač, Prvić i drugi.