Zahtjev za članstvom

Naši su članovi pokretačka snaga udruge.
Svojim radom i djelima oblikuju i mijenjaju društvo i okolinu u kojoj živimo.

Redovnim članom Udruge može postati:

  1. Plesni umjetnik sa završenom srednjom, višom ili visokom školom iz područja plesne umjetnosti, koji je po završetku obrazovanja sudjelovao u minimalno 2 profesionalna projekta s minimalno 6 izvedbi
  2. Plesni umjetnik vaninstitucionalnog obrazovanja s dokazanih najmanje 5 godina profesionalnog bavljenja plesnom umjetnosti, kao plesač ili koreograf koji je u posljednje tri godine ostvario najmanje dva profesionalna naslova kroz deset javnih izvedbi
  3. Plesni umjetnik koji nema stručnu spremu pod 1. i 2. ali se najmanje pet godina profesionalno bavi plesnom umjetnošću kao plesač ili koreograf i u posljednje tri godine ostvario je najmanje dva profesionalna naslova kroz deset javnih izvedbi
  4. Profesionalni plesni pedagog sa završenom višom ili visokom školom iz područja plesne umjetnosti

O prijemu u redovno članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge. Pridruženim članom Udruge može postati: dramaturg, kritičar, kostimograf, scenograf, režiser, teoretičar ili ona osoba koja se bavi plesnom umjetnošću, promovira i prati plesnu djelatnost te ima preporuku od najmanje dva redovna člana Udruge.

O prijemu u pridruženo članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge. Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge i razvoju plesne umjetnosti u Republici Hrvatskoj.

O prijemu u počasno članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge na prijedlog člana Udruge.

Contact Form Demo (#4)

Formular