NAJAVA ZA (ne)OBJEKT (ni) LAB

(ne) OBJEKT (ni) LAB je istraživanje koje intenzivira drugovanje slike, tijela i glasa. Okupljajući umjetnice i umjetnike iz različitih polja djelovanja i interesa / animacija, ples, glas, kiparstvo, istraživanje tematizira odnos živog i neživog i potencijal iscrpljivanja tog izvedbenog sklopa. Materijalnost glasa, kao i organičnost tijela supostavlja se materijalnosti slike i objekta. Biti drugo/s drugim u slici, tijelu, plesu i glasu, kao i razmjene koje ih pokreću, interesi su ovog procesa.

Istraživanje se odvija na dvije lokacije, Centar mladih Ribnjak i Mjesni odbor Voćarska u periodu od 20.-30. lipnja 2022.g.

U labu se susreću: Antonia Dorbić, Lana Hosni, Marko Guttić Mižimakov, Nina Gojić, Anika Cetina, Marta Krešić, Ema Crnić i Ana Kreitmeyer.

Projekt je realiziran u suradnji sa Udrugom plesnih umjetnika Hrvatske, a uz podršku Ministarstva kulture i medija RH.

Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno