Maja Đurinović

Maja Đurinović (rođena Zalar 1960. u Zagrebu). Završila klasičnu gimnaziju, Školu za ritmiku i ples i studij Jugoslavenskih jezika i književnosti (sadašnja Kroatistika) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nastupa kao članica Komornog ansambla slobodnog plesa (KASP) Milane Broš i kasnije grupe Gesta. Od šk. godine 1979/80. do 1995. zaposlena u Školi za ritmiku i ples kao nastavnik plesnih predmeta, nakon čega u NS Dubrava osmišljava Plesnu scenu, dječju grupu koja njeguje ples kao estetski i scenski odgoj, i s kojom snima televizijske priloge i emisije na obrazovnom programu. Niz godina radi pokret s dramskim studijem Istarskog narodnog kazališta u Puli. Od 1990-ih se više bavi scenskim pokretom te kao koreograf surađuje na preko pedeset dramskih, lutkarskih i opernih predstava u hrvatskim kazalištima. Od jeseni 2007. predaje scenski pokret na Odsjeku za glumu i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje je 2014. birana u zvanje izvanrednog profesora; sa studentima istražuje potencijale i transformacije izvođačkog tijela, te mentorira više diplomskih radova. Sudjeluje u izradi i pokretanju sveučilišnog diplomskog studija Neverbalni teatar.  Na Plesnom odsjeku ADU u Zagrebu vodi kolegij Povijest hrvatskog plesa. Objavljuje tekstove i drži predavanja pedagoške, kritičke, povijesne i opće plesno teorijske problematike; pokrenula plesnu biblioteku Gesta; suradnica leksikografskih izdanja i izložbenih projekata (Klovićevi dvori, MUO) za područje plesa; autorica knjiga iz područja povijesti hrvatskog plesa. Članica uredništva časopisa za plesnu umjetnost Kretanja i urednica samostalne stranice  http://www.plesnascena.hr gdje redovito objavljuje prikaze i osvrte.