Kristina Lovrić

Kristina Lovrić sa suvremenim plesom se susreće 90.tih u vremenu pokretanja zagrebačke Eks-scene. Istinski zainteresirana za fenomen tijela i umjetnost pokreta odlazi na Salzburg Experimental Academy of Dance (S.E.A.D.) na godinu dana. Pohađa niz radionica u i izvan Hrvatske, kao dio neformalnog plesnog obrazovanja, a neki od pedagoga su Nienke Reehorst, Inaki Azpillaga (Ultima Vez), Gabriel Castillo (DV8), Patricia Bardi, Damien Jalet, Martin Kilvady (contemporary dance technique), Marta Coronado (Release technique, ROSAS repertory). Surađivala je s Milanom Broš i Llinktom!. Pedagoški rad bazira na suvremenim plesnim tehnikama, s naglaskom na Release tehnici, Bartenieff principima i BMC-u (Body Mind Centering). Preokupacija su joj teorija i filozofija plesa stoga osniva radnu platformu Koribant Lab. Još od 2009. vodi radionice suvremenog pokreta i plesa u Splitu, a od 2015.do 2018. surađuje sa studijem za igru, pokret i ples – KINKIN, koji je orijentiran interdisciplinarnim aktivnostima za djecu. Od 2019. djeluje kao suradnik za scenski pokret i scenski govor pri nezavisnom kazalištu PlayDrama. Profesor povijesti umjetnosti i diplomirani fonetičar (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Majka.

KONTAKT: kristinalovric57@gmail.com

chloe@poetic.com