Ivančica Janković

Ivančica Janković rođena je 1952. godine u Zagrebu. Nakon završene gimnazije i ondašnje Škole za ritmiku i ples diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je članicom prve generacije Zagrebačkoga plesnog ansambla pod umjetničkim vodstvom Lele Gluhak Buneta (1970.-1976.). Od 1974.-2017. godine kad je umirovljena bila je nastavnica stručnih plesnih predmeta u Školi suvremenog plesa Ane Maletić (nekadašnja Škola za ritmiku i ples) te mentorica učenicima koji su osvojili brojne nagrade na domaćim natjecanjima i jednom međunarodnom. Od 2006.-2017. godine bila je voditeljica županijskog/međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika suvremenog plesa u RH. Na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu vanjska je suradnica na Preddiplomskom sveučilišnom studiju iz plesne umjetnosti: suvremeni ples-nastavnički smjer od njegovog osnivanja u ak. god. 2013./2014. gdje predaje nekoliko predmeta. Kao ispitivačica sudjeluje u stručnim ispitima  pripravnika.

Autorica je nastavnih programa, programa Umjetnosti pokreta i plesa u Umjetničkom području u Prijedlogu Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK) te programa za predmete čiji je izvođač na Preddiplomskom sveučilišnom studiju iz plesne umjetnosti. Od 2009. godine kao članica projektnog tima sudjeluje u projektu „Korak“, kasnije i „Među-korak“ cilj kojeg je unapređenje plesne kulture u osnovnim školama Brodsko-posavske i susjednih županija te uvođenje kreativnog plesa u izvannastavnu aktivnost osnovnih škola. Predsjednica je udruge Ples i dijete – daCi Hrvatska čije je osnivanje potaknula 2006. godine, a od 2003.-2020. obnašala je funkciju predstavnice Hrvatske u tijelima međunarodne asocijacije daCi International. Promovirana je u zvanje mentora 2007., a u zvanje savjetnice 2012. godine. Dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatskoga društva glazbenih i plesnih pedagoga za 2001. godinu. 2016. dobitnica je Posebne nagrade strukovnih organizacija suvremenog plesa RH za izuzetan umjetnički doprinos i dugogodišnji stručni pedagoški rad.

O učenju Rudolfa Labana piše i prevodi tekstove, održava predavanja, seminare i brojne plesne radionice u zemlji i inozemstvu (Slovenija, Velika Britanija, Nizozemska, Kanada, Brazil i Tajvan).

KONTAKT: ivjankovic@mail.inet.hr