Alexandra Madsen

ALEXANDRA MADSEN diplomirala je Dramaturgiju izvedbe i završila BA studij Suvremenog plesa- nastavnički smjer na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Usavršavala se u Hrvatskoj i
inozemstvu kod renomiranih plesnih pedagoga u različitim plesnim praksama (Laban Center London, ImPulsTanz). Od 2009- 2016 bila je stalna članica Zagrebačkog plesnog ansambla surađujući s mnogim domaćim i inozemnim koreografima. Istodobno je razvijala
vlastitu umjetničku praksu istražujući proširene oblike izvedbenosti i koreografije osnivajući umjetničku organizaciju MasaDanceCompany s Ognjenom Vučinićem. Kao autorica ostvarila je brojne zapažene predstave: TI, ONA, RAVE (ON)!). Dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta 2014. za najbolje plesno ostvarenje u predstavi
„Hermafroditi duše“ Žaka Valente, a kao koreografkinja, dobitnica je „Nagrade za najperspektivnijeg mladog koreografa” 2004., “Nagrade kritike na Festivalu koreografskih minijatura“ 2011. u Beogradu i Grand Prixa na 6. Međunarodnom festivalu suvremenog plesa u Alžiru za predstavu „TI“. Kao plesna pedagoginja vodi plesne radionice u Hrvatskoj i u inozemstvu suvremeni ples, partnering i improvizaciju. Radi i kao nastavnica u Srednjoj školi za suvremeni ples Umjetničke škole Franje Lučića u Velikoj Gorici a stalna je suradnica i predavačica na Institutu za umjetničku igru u Beograd na BA i MA studijima
Suvremenog plesa. Živi i radi u Zagrebu.