Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore

ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POTPORE

NEZAVISNIM PROFESIONALCIMA U KULTURI

Potpora je namijenjena nezavisnim profesionalcima u kulturi, članovima umjetničkih strukovnih udruga, koji nemaju regulirani status, nisu u registru poreznih obveznika, ne plaćaju si sami doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna, a kojima je onemogućeno ili otežano obavljanje umjetničke djelatnosti zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom.

I. Opći podaci o podnositelju Zahtjeva

1. Ime i prezime ______________________________________

2. OIB ______________________________________________

3. Adresa ____________________________________________

4. Područje umjetničkog djelovanja _____________________________________________

5. Profesija _________________________________________________

6. Telefon    _______________________ email    _______________________

7. Banka __________________________ IBAN žiro računa_____________________

OSNOVNI KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE (propisalo Ministarstvo kulture)

II. Članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine

DA ☐ NE ☐

III. Član nije prethodno ostvario pomoć kroz mjere Vlade RH, niti Ministarstva kulture

DA ☐ NE ☐

IV. Status podnositelja Zahtjeva

– Stalno zaposlen/a DA ☐ NE ☐

– Redovni/a student/ica DA ☐ NE ☐

– Umirovljenik/ica DA ☐ NE ☐

V. Profesionalno obavljanje umjetničke djelatnosti

– Profesionalno obavljam umjetničku djelatnost najmanje 2 godine

DA ☐ NE ☐

– Koliki je bio vaš ukupni prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti u 2019. godini

– ______________ kn

– Jeste li u 2019. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 200.000 kn.

DA ☐ NE ☐

– Jeste li primili sredstva potpore iz fonda solidarnosti strukovne udruge?

DA ☐ NE ☐

– Ukoliko je vaš odgovor DA, navedite u kojem iznosu.

______________________ kn

VI. Utvrđivanje utjecaja epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti

Jesu li Vam zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom otkazani već unaprijed ugovoreni projekti, nastupi, koncerti, izložbe, kazališne ili plesne predstave i slično, u kojima ste trebali aktivno sudjelovati u razdoblju od 15. ožujka do 15. lipnja 2020. godine?

    DA ☐ NE ☐

Prilažem sljedeće dokaze o otkazanim aktivnostima (npr. kopije ugovora, službenu prepisku ili bilo koji drugi dokaz otkazivanju, uključujući i narativni oblik iskaza):

STRUČNI KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE (propisala nadležna strukovna udruga, usuglašeni s Ministarstvom kulture, kojima članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost)

Član/članica ima realizirana najmanje 2 umjetnička projekta koji se mogu kombinirati kako bi se ispunila kvota od minimalno 2 umjetnička projekta. Umjetnički projekti su: najmanje 1 premijera iz područja plesne produkcije: kao izvođač, koreograf ili izvođač-koreograf, najmanje 3 reprizne izvedbe predstave u kojoj sudjeluje kao izvođač, koreograf, izvođač-koreograf: izvedbe se odnose na gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu, najmanje 1 radionica, seminar, rezidencija, predavanje i sl. koje traje najmanje 3 sata. Satovi suvremene plesne tehnike i prakse, istraživanja i slično: minimalno 10 sati (1 sat se računa kao 45 min), najmanje 1 sudjelovanje na projektu kao suradnik za scenski pokret, najmanje 1 umjetničko-produkcijski rad na projektu.

MOLIMO VAS PRILOŽITE POPIS UMJETNIČKIH PROJEKATA U 2019. GODINI TE SLUŽBENE POTVRDE (UGOVORE ILI POTVRDE ORGANIZACIJE) DA STE NA NJIMA SURAĐIVALI (POTREBNO JE PREDATI SLUŽBENE POTVRDE ZA DVA UMJETNIČKA PROJEKTA)

POPIS UMJETNIČKIH PROJEKATA U 2019.

IZJAVE

• Podnositelj Zahtjeva za dodjelu potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi suglasan je da strukovna udruga njegove osobne podatke koji su sadržani u zahtjevu i prilozima zahtjevu obrađuje i koristi isključivo u svrhu dodjele jednokratne potpore Ministarstva kulture, sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119.

DA ☐

• Podnositelj Zahtjeva za dodjelu potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi suglasan je da Ministarstvo kulture po potrebi izvrši provjeru dostavljenih podataka koji su sadržani u zahtjevu u svrhu dodjele potpore Ministarstva kulture nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti, sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119.

DA ☐

• Pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, potvrđujem da su svi podaci navedeni u Zahtjevu točni, a priložena dokumentacija vjerodostojna.

DA ☐

IME, PREZIME I POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

____________________________

Mjesto i datum

_____________________________

Molimo sve članove da predaju zahtjev najkasnije do 26.05.2020.

Objavljeno
Kategorizirano kao Pozivi