Rezultati javnog poziva za dodjelu jednokratne potpore članovima UPUH-a

Ministarstvo kulture osiguralo je potpore za nezavisne profesionalce, umjetnike koji djeluju honorarno kao freelanceri, a koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim mjerama Ministarstva kulture.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore, strukovne udruge će uplatiti sredstva svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Iznos više jednokratne potpore je 10.000 kn, a niže 5.000 kn.

Nakon uplate sredstava iz Državnog proračuna na račun UPUH-a, sredstva će biti doznačena članovima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Popis članova koji su ostvarili potporu:

 1. Nela Sisarić                          5.000, 00
 2. Antonija Dorbić                  10.000, 00
 3. Iva Čevizović                        5.000, 00
 4. Senka Baruška                    10.000, 00
 5. Lara Frgačić                         5.000,00
 6. Ana Jelušić                           5.000, 00
 7. Vladimira Šančić                 5.000, 00
 8. Ivona Medić Nikolić           10.000, 00
 9. Ivana Pavlović                     10.000, 00
 10. Stošija Zrinski                      5.000, 00
 11. Mia Kevo                              5.000, 00
 12. Sven Bahat                           5.000, 00
 13. Irma Unušić                         5.000, 00
Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno