RADIONICA KONTAKT IMPROVIZACIJE SA Michele Marchesani (IT)

(ENG below)

OPIS RADIONICE:

Snaga i lakoća u kontakt improvizaciji

Težina je ključni element u kontakt improvizaciji, koristi se za stvaranje duboke fizičke veze između plesača i za istraživanje širokog raspona pokreta i dinamike. Ova praksa zahtijeva dobru svijest o svom tijelu i tijelu vašeg partnera kako bi bila efikasna i sigurna za sve uključene.

Razumijevanje razlika između “preuzimanja težine”, “davanja težine”, “dijeljenja težine”, “guranja” I “povlačenja”, bitno je kako bi se postigla jasnoća u namjeri i komunikaciji.

Igrati se s gravitacijom i ukrotiti je kako bi imali snagu, lakoću i pritom se osjećali sigurni.

O VODITELJU RADIONICE:

Michele Marchesani rad na tijelu započeo je ’96. godine proučavanjem Shiatsua, čiji je trenutno praktikant (www.fisioshiatsu.com) i učitelj (www.shiatsu-shintai.it).

Nakon toga je produbio svoju tehniku proučavajući ShinTai, rad s fascijama, čakre i jogu svjetlosnog tijela.

Zadovoljavajući svoj interes i znatiželju za holističkim sustavima, sa strašću je pristupio različitim disciplinama povezanim s tijelom/umom.

Godine 2003. sintetizirao je “Deep Touch”, tjelesnu tehniku pokreta i percepcije (www.tattointerno.com).

Godine 2004. susreo se s kontakt improvizacijom koju je pratio kao student, organizator događanja, a posljednjih godina i kao nastavnik.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA RADIONICE:

Mjesni odbor Voćarska, Velika Dvorana

Voćarska cesta 71, Zagreb

SUBOTA // 11.11. 

Radionica > 14.30 – 18.30 

JAM > 19:00 – 21:00 > Otvoren za sve!

NEDJELJA // 12.11.

 Radionica > 11:00-14:00 // pauza ručak // 15:00-17:00DONACIJE:

Preporučena donacija za radionicu je 80 eura za prijave do 21.10., nakon toga 95 eura.

JAM je za polaznike radionice uključen u cijenu!!

Za sve ostale preporučena minimalna donacije je 8 eur.

fb event: Snaga i lakoća u kontakt improvizaciji – radionica sa Michele Marchesani

PRIJAVE SU OBAVEZNE NAcicampcroatia@gmail.com 

WORKSHOP DESCRIPTION:

Strength and lightness in Contact Improvisation

Weight is a crucial element in Contact Improvisation, used to create a deep physical connection between dancers and to explore a wide range of movements and dynamics. The practice requires a good awareness of your body and your partner’s body to be performed safely and effectively.

Understanding the differences between “taking the weight”, “giving the weight”, “sharing the weight”, “pushing”, and “pulling” is fundamental to achieving clarity in intention and language.

Playing with gravity and subjugating it to have strength and lightness in safety.

ABOUT THE TEACHER: 

Michele Marchesani began his work on the body in ’96 through the study of Shiatsu, of which he is currently an operator (www.fisioshiatsu.com) and teacher (www.shiatsu-shintai.it). Subsequently, he deepened his technique by studying ShinTai, Fascia work, the Chakras, and Light Body Yoga. Satisfying his interest and his curiosity for holistic systems he approached with passion different disciplines connected to the body/mind. In 2003 he synthesized the “Deep Touch”, a body technique of movement and perception (www.tattointerno.com). In 2004 he met contact improvisation, which he followed as a student, event organizer, and in recent years as a teacher.

PLACE AND TIMETABLE OF THE WORKSHOP:

Mjesni odbor Voćarska, Big Hall

Voćarska cesta 71, Zagreb

SATURDAY // 11.11. 

Workshop > 14.30 – 18.30 

JAM > 19:00 – 21:00 > Open for everybody!

SUNDAY // 12.11.

Workshop > 11:00-14:00 // lunch break // 15:00-17:00

The recommended donation for the workshop is 80 EUR for early birds until 21.10. 95 EUR is the regular price after 21.10. 

For the workshop participants, JAM is included in the price.

For all the others, the minimal donation is 8 euros !!

fb event: Snaga i lakoća u kontakt improvizaciji – radionica sa Michele Marchesani

REGISTRATION IS OBLIGATORY ATcicampcroatia@gmail.com

Objavljeno
Kategorizirano kao Događaji