Priprema za sadašnje

𝐏𝐫𝐢𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐳𝐚 𝐬𝐚𝐝𝐚š𝐧𝐣𝐞

𝟐𝟖. 𝐢 𝟐𝟗.𝟎𝟔. 𝐮 𝟐𝟏.𝟑𝟎𝐡 𝐮 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐦𝐥𝐚𝐝𝐢𝐡 𝐑𝐢𝐛𝐧𝐣𝐚𝐤

Koji nam je odnos prema budućnosti?

Predstava plovi od anksioznosti do borbenosti zaranjajući u mrak i povišeno svjetlo.

Pogled u tamno nebo razjašnjava sve nedoumice.

Priprema za sadašnje bavi se pokušajem afektivnog snalaženja u izazovima koje klimatska kriza postavlja pred nas. Struktura se temelji na principu niza (afektivnih, kondicijskih, kognitivnih) vježbi kao pripreme za katastrofe koje možemo i ne možemo zamišljati na temelju trenutnih i onih prijašnjih, svjesno se poigravajući apsurdima i nemogućnostima takvog pothvata u kontekstu neizvjesnosti posljedica desetljećima dugog sporog nasilja fosilnog kapitala i logike ekstraktivizma. Uronjena u mrak i dozvoljavajući izboje bijelog svjetla, predstava je zainteresirana za preplavljujuće emocije koje nastaju u rasponu od tjeskobe preko indiferentnosti do spremnosti i borbenosti, prihvaćajući taj nered i njegovu nerazrješivost, kao i frustraciju proturječnih odluka o tome kako koristimo vrijeme sadašnjeg trenutka. Priprema za trk, nestašicu ili vrućinu jednako je važna kao priprema za izdržjivost, zagrljaj i neodustajanje, u želji da prijateljska zajednica izdrži sve nadolazeće ritmove i izazove.

Autorski tim:

Koreografija: Ana Kreitmeyer

Izvedba: Ana Novković, Jovana Zelenović, Koraljka Begović, Margareta Firinger, Silvija Dogan

Dramaturginja: Nina Gojić

Prostor i kostim: Silvio Vujičić

Glazba: Neven Benko

Svjetlo: Igor Pauška

Video instalacija: Vanja Babić

Koreografija za video instalaciju: Zrinka Užbinec i Ana Kreitmeyer

Tehnička podrška: Jasmin Dasović

Producentica: Hana Zrnčić Dim

Asistentica dramaturgije: Margareta Sinković

Snimanje i montaža predstave: Dražen Žerjav

Prijateljica projekta: Zrinka Užbinec

Hvala: Nikolini Pristaš, Marku Crnčeviću, Draženu Šivaku, Sandra Banić Naumovski

Produkcija: Ana Kreitmeyer

Koprodukcija: Domino i CM Ribnjak

Predstava je realizirana u koprodukciji festivala Perforacije i Mreže izvedbenih umjetnosti udruge Domino te u okviu rezidencijalnog programa Scena Ribnjak u suradnji sa Centrom mladih Ribnjak, uz podršku Zaklade Kultura nova, Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH i donaciju scenografskih elemenata tvrtke Pijole-G i STRABAG.

Video instalacija u predstavi i najavna medijska kampanja realizarana je kroz projekt Prijeteći hibridi koji je ostvaren uz podršku Grada Zagreba i Ministarstva kulture

𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭

𝟐𝟖𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝟐𝟗𝐭𝐡 𝐉𝐮𝐥𝐲 𝐚𝐭 𝟗:𝟑𝟎 𝐩𝐦 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 “𝐑𝐢𝐛𝐧𝐣𝐚𝐤”

What is our relationship to the future?

The performance traverses from feelings of anxiety to determination, diving into darkness and heightened light.

A glimpse of the darkened sky resolves all doubts.

Preparing For The Present deals with the attempt of finding an affective response to the challenges posed by the climate crisis. Its structure is based on a series of exercises (affective, physical, cognitive) which serve as preparation for disasters that we both can and cannot anticipate on the basis of current and bygone ones, while consciously playing with the absurdities and impossibilities of such an endeavor in the context of uncertain consequences resulting from decades of slow violence caused by fossil capital and extractivist logic. Immersed in darkness and allowing bursts of white light, the performance is interested in overwhelming emotions that range from anxiety and indifference to readiness and determination, embracing that chaos and its irresolvability, as well as the frustration with conflicting decisions on how we decide to act in the present. Preparing for flight, scarcity, or heat is just as important as preparing for endurance, a hug, or perseverance, in the hope that a community based on friendship would withstand all upcoming rhythms and challenges.

Credits:

Choreography: Ana Kreitmeyer

Performance: Ana Novković, Jovana Zelenović, Koraljka Begović, Margareta Firinger, Silvija Dogan

Dramaturge: Nina Gojić

Set and costume design: Silvio Vujičić

Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno