Poziv na zadnji krug ‘Razgovora o pretpostavkama, uvjerenjima i navikama koje kruže u prostoru plesa’

U sklopu umjetničkog istraživanja Događaj uobičajenog plesna umjetnica Lana Hosni poziva vas na sudjelovanje u razgovorima o pretpostavkama, predrasudama, navikama, uvjerenjima, nepisanim pravilima, tendencijama …….. koje se vrte u prostoru plesa te više ili manje očigledno utječu na način na koji ga doživljavamo/proživljavamo. Radi se o strukturiranim sesijama razgovora jedan na jedan, dosad je kroz 3 mjeseca je intervjuirano 40-ak sugovornika/ca. U slučaju da vas zanima tema no niste uspjeli/e ugovoriti svoj termin do sada, pozivamo da se priključiti istraživanju još do kraja ovog mjeseca!

Prijave za razgovor na lana.hosni@hotmail.com, nakon čega se dogovara individualan termin sastanka. Za članice i članove koji ne žive u Zagrebu moguće je dogovoriti online susret.

Više o razgovorima:

U razgovorima radimo svojevrstan update o tome gdje smo danas u odnosu na dosadašnja uvjerenja, pretpostavke, predrasude, uvjetovanja, navike i tendencije s kojim smo se susreli u iskustvu edukacije/djelovanja/konzumiranja (plesne) umjetnosti te na koji način su i dalje prisutna/utjelovljena u načinima na kojima se bavimo tijelom danas.

Razgovaramo o stvarima koje stoje u zraku a tiču se našeg odnosa s plesom (bile one željene ili ne željene), o stvarima o kojima se ne priča dovoljno ili uopće, o stvarima o kojima se priča često ali voljele/i bi pričati i dalje.

Razgovori se odvijaju jedan na jedan uz asocijativne karte, osobne su prirode i svaki se razvija u individualnom smjeru.

Motivacija je čuti i skenirati kretanja trenutnih promišljanja i potreba unutar djelovanja u području plesne umjetnosti. Motivacija je prepoznati koliko se individualno iskustvo poklapa s općim i što mi oko toga možemo. Motivacija je razgovarati razgovora radi.

Isječci iz razgovora (uz dopuštenje sugovornika) ostaju zapisani u “sumiranoj zbirci pretpostavki, uvjerenja i predrasuda koje kruže u zajedničkom prostoru plesa, bilo željenih bilo neželjenih”.

Razgovori kao dio istraživačke prakse počeli su se razvijati u sklopu kolektivne inicijative Koreografija empatije i nastavili u sklopu rezidencije Dance Hub u Budimpešti u sklopu LLB EU projekta. U ovom trenu razgovori se odvijaju kao dio umjetničkog istraživanja Događaj uobičajenog financijski podržanog od strane Ministarstva kulture i medija RH.

Posebne zahvale Ivani Rončević za pomoć pri strukturiranju razgovora te svima koje/i su do sada razgovarali.

Fotka: Ivana Bojanić