PLESNO POLUGODIŠTE – ciklus radionica u Rijeci

Umjetnička organizacija Kabinet organizira ciklus radionica suvremenog plesa:

PLESNO POLUGODIŠTE

Plesno polugodište sastoji se od 5 intenzivnih vikend radionica od kolovoza do studenog 2022. Namjera je ponuditi različite perspektive bavljenja pokretom i izvedbom kroz specifične teme renomiranih hrvatskih umjetnika, plesača i koreografa.

Radionice istražuju različite aspekte izvedbenosti, kako bi se cijelim ciklusom obuhvatila važne teme za svakoga tko se bavi izvedbom i/ili pokretom. Teme se tiču glasa, analize i kontrukcije koreografskih procesa, plesne tehnike, partneringa i kontakt improvizacije te pokretom kao nositeljem izvedbe.

Više o radionicama pročitajte na:

https://facebook.com/events/s/plesno-polugodiste-ciklus-radi/3188799338050504/

Prijave za pojedinačne radionice ili cijeli ciklus i upite primamo u inbox (Facebook/Instagram)

Raspored radionica:

*BORNA BABIĆ: SUVREMENI PLES

26.08.2022. 18:00-22:00 HKD na Sušaku 

*ANA MRAK: EFIKASNA FIZIKALNOST

17./18.09.2022.

*LANA HOSNI: TIJELO I GLAS

01./02.10.2022.

*ZRINKA UŽBINEC: KOREOGRAFIJA I MONTAŽA

24./25.09.2022.

*PETRA HRAŠĆANEC: FORMA I FUNKCIJA

12./13.11.2022.

Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno