Odsjek plesa ADU poziva na večer inspiriranu radom Milane Broš i KASP-a: Repertoarni projekt – povijesno nasljeđe Milane Broš i KASP-a

Petak 01. i subota 02. listopada u 20 sati, u F22 (Frankopanska 22)

Odsjek plesa ADU poziva Vas na ispit u sklopu kojeg ćete moći pogledati fragmente odabranih koreografija legende hrvatskog avangardnog plesa Milane Broš (1930. – 2012.) i njenog Komornog ansambla slobodnog plesa. Odabrani radovi predstavljaju presjek koreografskog vokabulara KASP-a od 1970. do 1983. te, iako fragmentarni, pružaju uvid u eklektičnost koreografskog jezika i Milaninih umjetničkih izbora.

Mentorice, bivše KASPovke Jasmina Zagrajski Vukelić i Maja Đurinović, te Maja Marjančić, plesačica koja je sudjelovala u projektu Revival-Kaspomanija, su s našom sjajnom generacijom 3. godine Preddiplomskog studija (izvedbeni smjer) surađivale na obnovi slijedećih radova:

Događaj 13” (fragment)
Premijera: Diskoteka Studentskog centra, 9. lipnja 1975.

Likovi i plohe”, kompozitor Dubravko Detoni
Premijera: Muzički salon Studentskog centra, 20. studenog 1970.

Continuum za čembalo”, kompozitor György Ligeti
Premijera: Muzički salon Studentskog centra, 11. ožujka 1971.

19 & 10, interferencije za recitatora, zbor i orkestar, kompozitor Ruben Radica
Premijera: Muzički salon Studentskog centra, 10. lipnja 1975.

Opera seria” (fragment)
Premijera: Multimedijalni centar Studentskog centra, 29. travnja 1982.

Minimal moving” (fragment), kompozitor Günter Meinhart, izvedba Studija Percussion
Premijera: Plesno kazalište SKUC, 16. prosinca 1983.

Nakon praktičnog dijela ispita planiran je razgovor s publikom.

Plešu: Anika Cetina, Ela Đimoti, Luna Lilek, Valentina Miloš, Dora Pocedić, Margareta Sinković i Linda Tarnovski.

Fotografija: Eva Šustar (Odsjek Snimanja, 2. godina Diplomskog studija)

Hvala: Višeslavu Labošu (na digitalizaciji zvuka za Događaj 13), Školi za suvremeni ples Ana Maletić (na posudbi kostima), Mili Rackov i Vlasti Rittig (na vremenu koje su nam posvetile u razgovoru), Plesnom studiju moDuS (na posudbi plavih lopti), Miri Manojloviću (na tehničkoj podršci), Vesni Mimici i Maji Njirnjak (na arhivskim materijalima).

Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno