POZIV NA AUDICIJU ZA PODMLADAK 2.0

PODMLADAK Studija za suvremeni ples je poseban program kreativne edukacije mladih plesača baziran na radu na suvremenim plesnim tehnikama, improvizaciji i kreativnom procesu uz podršku pedagoga – članova ansambla Studija za suvremeni ples, a zamišljen je kao edukacijski program koji mlade plesače priprema za nastavak njihove visokoškolske umjetničke edukacije te za profesionalno plesno djelovanje. Ovaj… Nastavi čitati POZIV NA AUDICIJU ZA PODMLADAK 2.0

Objavljeno
Kategorizirano kao Pozivi

Javni poziv, potpore

Više informacija na stranicama Ministarstva kulture.‍ link

Objavljeno
Kategorizirano kao Pozivi

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore

ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POTPORE NEZAVISNIM PROFESIONALCIMA U KULTURI Potpora je namijenjena nezavisnim profesionalcima u kulturi, članovima umjetničkih strukovnih udruga, koji nemaju regulirani status, nisu u registru poreznih obveznika, ne plaćaju si sami doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna, a kojima je onemogućeno ili otežano obavljanje umjetničke djelatnosti zbog… Nastavi čitati Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore

Objavljeno
Kategorizirano kao Pozivi

Javni poziv

Ministarstvo kulture dovršilo je razradu novog modela potpore umjetnicima. Rapisani su osnovni kriteriji koje članvi moraju zadovoljiti  kao i specifični kriteriji za područje djelovanja UPUH-a i UPPU PULS-a. ‍ Osnovni kriteriji: članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine član može dokazati prekid umjetničkih… Nastavi čitati Javni poziv

Objavljeno
Kategorizirano kao Pozivi