Izvedbeni interdisciplinarni simpozij Prostori (ne/održivost, nutrine, alternativni svjetovi)

/// scroll for English ///

Ovim susretom okupljaju se plesni i intermedijski umjetnici, praktičari somatskih tehnika, teoretičari, arhitekti, kuratori i zainteresirana javnost, kako bi u dvodnevnom susretu zajednički postavili razna pitanja o prostorima umjetničkog i kulturnog rada, dostupnosti i održivosti, ali i o odnosu ljudi i izgrađenog okoliša.
Ishodište je značajna i još uvijek nedovršena promjena odnosa prema izvedbenim, urbanim i privatnim prostorima koja je uzrokovana traumatičnim iskustvima pandemije i niza potresa.
Simpozij se odvija u dva dana, prvi koji je usmjeren na izlaganja, prezentacije i razgovore s tematskim fokusom na prostore rada, ekonomije suradnje, održivost i dostupnost prostora, kao i specifične koreografske i kuratorske prakse sinergije izgrađenog okoliša i plesne/tjelesne performativnosti. Drugi dan donosi praktični radionički i umjetnički program, koji iz pozicija imaginacije i somatike prilazi fenomenu kretanja/bivanja u prostornosti.

Diskusije, prezentacije, razgovori, bilješke i postavljena pitanja bit će objavljenja u novom dvobroju časopisa Kretanja, kojim uredništvo bilježi 20 godina kontinuiranog rada.

Sudjeluju:
Uvodno izlaganje: Anna Gesualdi i Giovanni Trono, Altofest, Napulj

Prostori rada, ekonomija suradnje (ne/održivost): Larisa Lipovac Navojec, Orsolya Mátyus, Andrea Divić, Kristina Lovrić, Jasna Jasna Žmak

Izvedbe o / u prostoru (alternativni svjetovi): Irma Omerzo i članovi kolektiva Škvadra – Ema Kani, Šimun Stankov, Una Štalcar-Furač

Prostori odnosnosti / Onkraj (nutrine): Dobroslav Jakovljević, Alexandra Madsen, Kik Melone

Voditeljica programa: Iva Nerina Sibila
Pripremni tim i moderacija: Ana Fazekaš, Silvia Marchig, Sindri Uču
Program se odvija u suradnji s Kritičkim parkourom i Plesnim centrom Tala.
Financijski podržano od Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH.

** Za sudjelovanje na izlaganjima i prezentacijama OBAVEZNE su prijave te zbog ograničenog broja polaznika molimo posebnu napomenu ukoliko želite sudjelovati na radionici “Aikido kao promjena relacione paradigme”.
Radni jezik prve dvije sesije je engleski.
Prijaviti se možete do 14.09.2022. putem e-mail adrese hcentariti@gmail.com.**

Detaljniji program dostupan je na internet stranici www.hciti.hr.

/// English ///

In this event, dance and intermedia artists, somatic practitioners, theoreticians, architects, curators and interested audiences, gather to discuss and present various questions and concepts on spaces of artistic and cultural work, accessibility and sustainability, as well as relationship of humans and built environment. The starting point is significant and still ongoing perceptive shift towards performative, urban and private spaces, after traumatic experiences of pandemic and serial of earthquakes in Croatia.
The program of this events is organised in two days: the first brings presentations and discussions focused on spaces of work, economy of collaboration, sustainability and accessibility, as well as specific choreographic and curatorial practises of the synergy of the urban, historical and private environment and dance / physical performativity. The second day brings practical program of workshops and performances that approaches the phenomenon of moving/being and spatiality from the positions of imagination and physicality.

Discussions, presentations, talks, notes and scores generated by this event, will be published in next issue of the magazine Movements / Kretanja, noting 20 years of continual work in dance publishing.

Participants:
Altofest – THE HOVERING CITY, Anna Gesualdi and Giovanni Trono

Spaces of Work / Economy of Collaboration (Un/Sustainability), Larisa Lipovac Navojec, Orsolya Mátyus, Andrea Divić, Kristina Lovrić, Jasna Jasna Žmak

Performances of / in Space (Alternative Worlds), Irma Omerzo and Škvadra – Ema Kani, Šimun Stankov, Una Štalcar-Furač
Spaces of Relationality / Beyond (Interiors), Dobroslav Jakovljević, Alexandra Madsen, Kik Melone

** Please register to reserve your place to follow presentations and discussions, and note if you want to participate in workshop „Aikido as the change of relational paradigm”, no later than 14th September 2022. on e-mail address hcentariti@gmail.com. Working language of first two sessions is English, and the rest is Croatian. **

Program leader: Iva Nerina Sibila
Preparation team and moderation: Ana Fazekaš, Silvia Marchig, Sindri Uču
In collaboration with project Critical parkour and Dance centre Tala.

Objavljeno
Kategorizirano kao Aktualno