Senka Baruška

Senka Baruška je diplomirala scensku umjetnost – koreografiju na Umjetničkoj akademiji SNDO   u Amsterdamu/ Nizozemska. Studirala je suvremeni ples na Lewisham college London/Velika Britanija. Od 1998. je u Hrvatskoj zajednici slobodnih umjetnika – koreografkinja. Pionirka u dovođenju suvremenog plesa u Rijeku i Kvarner.

Sudjelovala u stvaranju više od 70 tak plesno-kazališnih uradaka i performansa kao autorica, koreografkinja, režiserka, plesačica, pedagoginja, producentica, voditeljica projekata, dizajnerica svijetla i kostima. Surađivala s renomiranim umjetnicima, ustanovama, festivalima, kako u zemlji tako i u inozemstvu: Francuska, Austrija, Nizozemska, Slovenija, Italija, Njemačka Mađarska, Maroko, Slovačka, Velika Britanija, Španjolska, SAD, Čile itd  tijekom  tridesetak godina. Pokretačica i osnivačica Centra Koraki, Umjetničke organizacije Plesni art laboratorij, Upuh -Ri. Pokretačica nekoliko kulturnih i umjetničkih manifestacija, plesnih radionica, plesnih izložbi. Stalna tema proučavanja su znanosti i duhovnost, lokalna etnografija s izvedbama na vanjskim lokacijama.