Nikica Viličić

Nikica Viličić  rođena je 1974. u Zagrebu i bavi se plesom i tijelom od djetinjstva. Kao dijete pohađa Školu za ritmiku i balet, a počinje plesati 1990. godine u Studentskom eksperimentalnom kazalištu (SEK) i od tada aktivno sudjeluje u plesnim te kazališnim projektima, kao izvođač, autor i koautor. Završila je dodiplomski studij biologije i poslijediplomski studij antropologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Plesnu i dramsku edukaciju stekla je pohađajući brojne programe, seminare te radionice kod domaćih i stranih pedagoga. Polja njenih interesa šire se na lutkarstvo, rad s glasom, kontakt improvizacije te somatske prakse. Od 2009. godine počinje voditi tečajeve suvremenog plesa te radionice plesa i pokreta za osobni rast i razvoj u sklopu Centra za primjenu integriranog znanja ANZIP, udruge koju osniva s N. Manojlović i R. Kotur. U sklopu centra ANZIP 2012. godine osniva Dramsko-plesni studio, koji je do sada realizirao trinaest predstava za djecu i dva plesna dueta. Autorica je programa suvremenog plesa za treću životnu dob pod nazivom Zlatni ples. Trenutno vodi radionice plesa i pokreta za osobni rast i razvoj, grupe za istraživanje autentičnog pokreta, dramsko-plesne radionice za djecu, piše scenarije, koreografira i režira predstave te posuđuje glasove za crtiće. Od 2016. pohađa četverogodišnju edukaciju za psihoterapeuta plesom i pokretom prema standardima EADMT-a.