Koraljka Begović

Koraljka Begović plesačica je suvremenog plesa, kreativna producentica i joga učiteljica bazirana u Zagrebu i Zadru. Veliki dio plesnog iskustva stekla je kroz različite radionice u Hrvatskoj i inozemstvu. 2012 je u Berlinu završila edukaciju za plesače na Tanzfabriku te počela stvarati autorske radove. Nakon dvije godine edukacije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, odsjeku za suvremeni ples preselila je u Irsku gdje je 2016. godine završila MA studij suvremene plesne izvedbe na sveučilištu u Limericku. Po povraktu u Hrvatsku nastavlja raditi na razvoju autorskog rada te surađuje i s brojnim koreografima i pedagozima. Samo neki od njih su: Petra Hrašćanec, Saša Božić, Jasna L. Vinovrški, Sabina Perry, Ana Mrak, Stella Zannou, Bruno Isaković, Sanja Tropp Fruhwald itd.

Njezini radovi te projekti u kojima je surađivala prikazivani su u Hrvatskoj, Irskoj, Sloveniji i Njemačkoj. Realizirala je nekoliko autorskih i koaturskih projekata. 2018 postala je članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, od 2012. članica je Udruge plesnih umjetnika Hrvatske te je bila i članica Upravnog odbora spomenute udruge kroz dva mandata, od 2014. – 2018. Njezini projekti financijski su podržani od Ministarstva kulture RH, Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba i Zadra te zaklade Kultura Nova.

Završila je BA studij za predškolski odgoj u Zagrebu te Kulturni menadžment u Zadru, a od 2007. radi kao producentica te surađuje s mnogobrojnim organizacijama i udrugama.

Članica je i kreativna producentica Zadarskog plesnog ansambla od 2017. te Monoplay festivala i Stream Zadar edukativne platforme. Od 2012 radi kao joga učiteljice u različitim studijima u Zagrebu te i dalje redovito pohađa naprednu edukaciju TT500. Povremeno sudjeluje na radionicama i edukativnim programima za producente. Njezin autorski rad Playing reality u koprodukciji s udrugom Domino izabran je kao dio programa BeSpectactive za 2020.