Irena Mikec

Irena Mikec (1981) je plesno obrazovanje, nakon završene Škole suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu, stekla na Theaterschool u  Amsterdamu (Bachelors diploma modernog plesa). Nakon dobivene BA diplome započela je freelancersku karijeru i suradnju s raznim koreografima na projektima, koreografskim istraživanjima i rezidencijama. Otkako se vratila u rodni Zagreb (2008.) nastavlja raditi kao plesač, pedagog  i koreograf . Od 2013-2016 surađuje s koreografkinjom Marjanom Krajač, te su rezutati te suradnje zamijećeni i nagrađeni od strane stručnih udruga. Sudjeluje u EU projektima, kao izvođač u “Creation beyond fronta” i koreograf u “Choreoroam Europe 2012”. 2012. Utemeljuje umjetničku organizaciju KOREOKROJ kroz koju producira vlastiti autorski rad, te otvara mogućnost za suradnje s inozemnim koreografima( Massimiliano Vopini, Robert Clark) . Njezin koreografski rad se razvija i također je zamijećen od strane publike i struke: dobiva nagradu za najbolju koreografiju u 2016. za solo rad O usamljnosti i ljudima. Predaje suvremenu plesnu tehniku baziranu na principima releasea, kinetografiju i scensku praksu u Školi suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu.

FOTO: Damir Žižić

https://www.facebook.com/Koreokroj-246570239352567/