Ilijana Lončar

Ilijana Lončar rođ. Pirel, 17.07.1973.godine u Osijeku. Po zanimanju  samostalna umjetnica i od 1997.godine članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika kao profesionalna plesačica suvremenog plesa. Članica je Udruge plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Hrvatske udruge pedagoga suvremenog plesa (HUPSuP). Maturirala 1992. godine u Školi za ritmiku i ples (Škola suvremenog plesa Ane Maletić) u Zagrebu kojom stječe zvanje plesačice suvremenog plesa i plesne pedagoginje. Tijekom 10 godina školovanja i boravka u Zagrebu kao plesačica kontinuirano je surađivala sa mnogim hrvatskim kazalištima i plesnim ansamblima ( GDK Gavella, ZKM, HNK u Zagrebu, Teatar Mala Scena, Studio za suvremeni ples, Zagrebački plesni ansambl, Liberdance, Studio Mare, UO Stereo…) Sudjelovala u plesnim projektima i emisijama zabavnog programa HRT-a i TV Mreže ( «Sunce», «Sedma noć», «Dobri ljudi», «Naftalina», «Povisilica», «Volim show», «Top Cup», «Show the Best», «Napokon nedjelja»…) Diplomirala 1997.godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu kao profesorica fizičke kulture sa završenim usmjerenjem Osnovnih kinezioloških  transformacija stručnog zvanja kondicijskog trenera te aerobik instruktora. 2000.godine osnovala Plesnu radionicu Ilijane Lončar u Požegi koja 2015. stječe status umjetničke organizacije prema rješenju Ministarstva kulture RH te u svom edukacijskom segmentu okuplja više od 130 plesača predškolske, školske i srednjoškolske dobi te je članica Hrvatskog sabora kulture, Udruge Plesi dijete – daCi, Hrvatska i Kliker platforme razvoja suvremenog plesa za djecu i mlade. Surađivala s Gradskim kazalištem Požega kao glumica, plesačica ili koreografkinja u predstavama: «Petar Pan», «Čarobnjak iz Oza», «Plava boja snijega ili show kod dvorske lude», «Pinokio», «Pipi Duga Čarapa», «U svijetu bajki»,i «Mačak u čizmama», « Poklon djevojčice sa žigicama»,»Otmica» , «Sretni princ», „Razigrajmo Melitu“, „Vidim te“ i „Snježna kraljica“. Kao koreografkinja surađivala je s drugim hrvatskim kazalištima u sljedećim projektima: Dramski studio Dječjeg kazališta u Osijeku: «Svevidovim tragom Kazalište lutaka Zadar: «Dobro stablo» Dječje kazalište «Ivana Brlić Mažuranić“,Slavonski Brod: «Ivica i Marica» Gradsko kazalište lutaka Rijeka: «Ružno pače» Nagrade: Zlatna Žar ptica za scenski pokret predstave «Čarobnjak iz Oza» Gradskog kazališta, Požega na «Naj, naj, naj – festivalu» 2001. godine u Zagrebu. Zlatna Žar ptica za scenski pokret i koreografiju  predstave «Plava boja snijega ili show kod dvorske lude» Gradskog kazališta Požega  na «Naj, naj, naj – festivalu» 2002 god. u Zagrebu. Tijekom 2003. godine obnašala  dužnost zamjenice ravnateljice Gradskog kazališta Požega. Od 2007. – 2012.god. radi kao naslovni asistent uz prof. Maju Đurinović na Umjetničkoj akademiji u Osijeku iz predmeta Rad na tijelu za studente 1. godine glume i lutkarstva. 2000. – 2008. godine radila na požeškom Veleučilištu kao vanjski suradnik iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura za studente 1. godine odjela: Računovodstva i Trgovine, Upravnog prava te Vinogradarstva-vinarstva i voćarstva. Inicijator je i organizator triju jedinstvenih projekata u gradu Požegi i Požeško – slavonskoj županiji : projekt   obilježavanja  MEĐUNARODNOG DANA PLESA, projekt organizacije gostovanja profesionalnih plesnih predstava „SVI NA PLESNU PREDSTAVU“ te POŽEŠKI PLESOKAZ –   međunarodnog festivala plesa. Od 2007.g. kao mentorica i koreografkinja redovito sudjeluje na Hrvatskom natjecanju plesača suvremenog plesa „Mia   Čorak Slavenska“ u Zagrebu (preko 20 osvojenih nagrada). Od 2009.g. kao mentor sudjeluje na Međunarodnom natjecanju mladih plesnih umjetnika „OPUS 1“ u   Celju, Slovenija (7 osvojenih nagrada). Rredovito vodi radionice KREATIVNOG PLESA za plesače, voditelje plesnih grupa, odgajateljice i nastavnike. Surađuje sa Udrugom Mi – djece s posebnim potrebama i Dnevnim boravkom za starije i nemoćne u Požegi. 2014. prezenterica u kategoriji plesa na 22. Svečanoj dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta. Usavršavala se u Alvin Ailey Dance School – New York (USA), Vlaamse Dance Academy-Brugge (Belgija), Arena Dance Theater –Amsterdam (Nizozemska), te nizu hrvatskih plesnih seminara.

KONTAKT:
ilijana.loncar.ples@gmail.com
+385 98 884 057

http://www.ilijanaloncar.hr/