Andrea Hršak

Andrea Hršak rođena je 1992. godine u Zagrebu. Nakon završene Osnovne škole za balet i ritmiku pohađala je Srednju školu suvremenog plesa Ane Maletić.  U više navrata sudjelovala je na Državnim i Regionalnim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa, za skupine i solo,  gdje je  osvojila prve i druge nagrade. Od 2011. član je Plesnog centra Tala, a od 2016. godine radi kao plesni pedagog za djecu predškolske i školske dobi te obavlja administrativne poslove, kao što su vođenje škole u PC Tala, osmišljavanje i provođenje programa, festivala Platforma.HR, Kliker festival i sličnih događanja.  Sudjeluje u različitim projektima i javnim nastupima. Izvođač je u raznim plesnim predstavama za djecu i odrasle domaćih koreografa. Plesno obrazovanje nastavlja kroz razne radionice i seminare domaćih i stranih koreografa i plesača. Osim plesnog obrazovanja završila diplomski studij Tekstilne kemije, materijala i ekologije na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 2017.godine.