Ana Vnučec

Ana Vnučec, rođena 1987. u Zagrebu. Plesno obrazovanje stječe pohađajući osnovnu, a potom i srednju Školu suvremenog plesa Ane Maletić. Završivši istu, edukaciju nastavlja brojnim seminarima  domaćih i stranih pedagoga. Od 2006. surađuje sa Studijem za suvremeni ples kao član podmlatka ansambla. 2007. postaje član Studija za suvremeni ples i od tada sudjeluje u cjelokupnoj produkciji matičnog ansambla, uključujući predstave za djecu i odrasle, surađujući s brojnim hrvatskim i inozemnim autorima te izvodeći predstave na relevantnim domaćim i internacionalnim festivalima. Osim kontinuiranog rada u ansamblu, ostvaruje suradnju i s ostalim umjetničkim kolektivima, autorima i organizacijama hrvatske plesne scene. Dva puta je nominirana za strukovnu nagradu Udruge plesnih umjetnika Hrvatske za nabolju izvedbu (2014. i 2016. godine). Osim plesnog obrazovanja, završila je i preddiplomski studij komparativne književnosti i lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.