UPUH
02.09.2015.
PRODULJEN ROK ZA NOMINACIJE DO 11.RUJNA 2015!

Vaš prijedlog za nominaciju u svakoj kategoriji mora sadržavati:

1.      Kategoriju za koju se predlaže nominacija

2.      Ime osobe ili izvođačkog ansambla koju/eg se nominira

3.      Obrazloženje nominacije

Možete predložiti nominacije u svim kategorijama.

Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

    Nagrada za najbolju pojedinačnu izvedbu
    Nagrada za najbolji izvođački ansambl (kolektivnu izvedbu)
    Nagrada za najbolju koreografiju
    Nagrada najperspektivnijem plesnom umjetniku/ci
    Posebna nagrada


Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu davati svi članovi  obje Udruge uz pismeno obrazloženje.
Molimo Vas da Prijedloge za dodjelu Nagrade uputite tajništvu  svoje Udruge, e-mailom, poštanskom pošiljkom ili osobno, zaključno sa 11. rujnom ove godine.
Nominacije će se javno objaviti  u rujnu 2015. sa pozivom članovima za izbor Nagrade.
Sve detalje Pravilnika o dodjeli Nagrade strukovnih udruga suvremenog plesa Republike Hrvatske možete pogledati na www.upuh.hr/godisnja_nagrada.php

« povratak
Adresa: Ilica 10, Zagreb | Mob. 099 504 80 63 (Nina Kunek) | E-mail: | Predsjednica Upravnog odbora Udruge: Martina Tomić | IBAN: HR0723600001101404495
Copyright © Udruga plesnih umjetnika Hrvatske 2007-2019. | designed by Studio Cuculić | developed by STO2