UPUH

Temeljem članaka 6. i 7. Statuta Udruge plesnih umjetnika Hrvatske te članaka 6. i 7. Statuta Udruge profesionalnih plesnih umjetnika "PULS" Upravni odbori obje Udruge na zajedničkoj sjednici održanoj 06. srpnja 2015. godine donose

PRAVILNIK

O DODJELI NAGRADE STRUKOVNIH UDRUGA SUVREMENOG PLESA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.
Radi poticanja plesne umjetnosti, te afirmacije i popularizacije plesa u Republici Hrvatskoj, Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: UPUH) i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS" (u daljnjem tekstu: UPPU "PULS") utemeljuju Nagradu strukovnih udruga suvremenog plesa Republike Hrvatske.
Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje i nosi naziv: "Nagrada strukovnih udruga suvremenog plesa Republike Hrvatske" (u daljnjem tekstu: Nagrada).

Članak 2.
Ovim pravilnikom propisuju se: kategorije u kojima se dodjeljuje Nagrada, postupak nominiranja, uvjeti pod kojima se nominira i način glasovanja za Nagradu.

Članak 3.
Nagradu se dodjeljuje za razdoblje od 1.9. prethodne godine do 31.8. godine za koju se Nagrada dodjeljuje.
Nagrada se dodjeljuje svake godine.
Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa.
Visinu novčanog iznosa zajednički određuju, prema raspoloživim sredstvima, Upravni odbori UPUH-a i UPPU "PULS"-a.
Ukoliko obje Udruge u godini za koju se dodjeljuje nagrada ne raspolažu sa dovoljno novčanih sredstava te godine se novčani iznos neće dodjeliti dobitnicima Nagrade.

Članak 4.
Nagrada se dodjeljuje u slijedećim kategorijama:
1. Nagrada za najbolju pojedinačnu izvedbu
2. Nagrada za najbolji izvođački ansambl (kolektivnu izvedbu)
3. Nagrada za najbolju koreografiju
4. Nagrada najperspektivnijem plesnom umjetniku/ci
5. Posebna nagrada
Nagrada za najbolju izvedbu je pojedinačna i dodjeljuje se najboljem izvođaču/ici za izvedbu u jednoj predstavi.
Nagrada za najbolji izvođački ansambl je kolektivna i dodjeljuje se najboljem izvođačkom ansamblu jedne predstave.
Nagrada za najbolju koreografiju je pojedinačna ili grupna i dodjeljuje se najboljem koreografu/kinji ili grupi autora za koreografiju jedne predstave.
Nagrada najperspektivnijem plesnom umjetniku/ci je pojedinačna i dodjeljuje se najboljem plesnom umjetniku do 26 godina starosti, bilo za izvedbu, koreografiju ili produkciju.
Posebna nagrada dodjeljuje se osobi ili organizaciji za jedno od slijedećeg:
1. za organiziranje događaja od posebne važnosti za razvoj plesne umjetnosti,
2. za izuzetan umjetnički doprinos,
3. za doprinos strukturnom razvoju plesne umjetnosti u RH.

Članak 5.
Postupak za dodjelu Nagrade pokreću Upravni odbori obje Udruge upućivanjem poziva članovima za prijedloge za nominacije za Nagradu.
Poziv se šalje poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom.

Članak 6.
Članovi obje Udruge u propisanom roku trebaju dostaviti u ured vlastite Udruge, poštanskom pošiljkom, elektronskom poštom ili osobno, svoje prijedloge za nominacije. Prijedlog člana za nominaciju mora sadržavati:
1. Kategoriju za koju se predlaže nominacija
2. Ime osobe ili izvođačkog ansambla koju/eg se nominira
3. Obrazloženje nominacije
Po isteku propisanog roka za prijedloge za nominacije, Upravni odbori obje Udruge objavljuju na web stranicama matičnih Udruga ukupni popis svih nominiranih za prve 4 (četri) kategorije za tekuću godinu.
Za 5 (petu) kategoriju - Posebna nagrada, članovi obje Udruge u istom propisanom roku imaju pravo slati prijedloge za osobu ili organizaciju za koju smatraju da ih treba nagraditi u ovoj kategoriju uz obrazloženje prijedloga.
O svim pristiglim prijedlozima za ovu kategoriju raspravljat će Upravni odbori obje Udruge i donijeti odluku o dodjeljivanju Nagrade u ovoj kategoriji.
U jednoj godini može se dodijeliti samo jedna Posebna Nagrada.
Ukoliko Upravni odbori obje Udruge smatraju da određene godine prijedlozi pristigli za ovu kategoriju ne zadovoljavaju visoke umjetničke ili organizacijske kriterije, isti mogu odlučiti da se te godine Posebna Nagrada ne dodjeli.

Članak 7.
Uvjeti za prijedloge za nominacije u prve 4 (četiri) kategorije su slijedeći:
Predložena izvedba mora biti premijerno izvedena u razdoblju od 1.9. prethodne godine do 31.8. godine za koju se Nagrada dodijeljuje.
Predložena kolektivna izvedba može biti bilo koja izvedba predstave hrvatske produkcije ili međunarodne koprodukcije (gdje je jedan od koproducenata pravna ili fizička osoba iz Republike Hrvatske.) koja je premijerno izvedena u razdoblju od 1.9. prethodne godine do 31.8. godine za koju se Nagrada dodijeljuje.
Predložena koreografija mora biti premijerno izvedena u razdoblju od 1.9. prethodne godine do 31.8. godine za koju se Nagrada dodijeljuje.
Predloženi perspektivni plesni umjetnik mora u razdoblju od 1.9. prethodne godine do 31.8. godine za koju se Nagrada dodijeljuje izvesti, koreografirati ili producirati umjetničko djelo.

Članak 8.
Po objavljivanju nominacija i datuma ili približnog datuma dodjeljivanja Nagrade, Upravni odbori obje Udruge upućuju listu nominiranih svim članovima matične Udruge poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom sa propisanim krajnjim rokom do kojeg se može glasovati.
Članovi Udruga glasaju za pobjednika u prve 4 (četri) kategorije.
Za svaku od kategorija članovi imaju pravo dodijeliti bodove 3,2,1 (tri, dva, jedan).
Onoj nominaciju za koju smatraju da treba pobijediti u određenoj kategoriji dodjeljuju 3 (tri) boda.
Zbog uklanjanja mogućnosti da više nominacija u istoj kategoriji dobije jednaki broj bodova (glasova), svaki član Udruge dodjeljuje još i bodove: 2 (dva) i 1 (jedan) u svakoj od kategorija.
Nagradu dobiva ona nominacija koja dobije najveći broj bodova.
Ukoliko i nakon zbrajanja svih bodova dvije nominacije imaju jednaki broj bodova, Nagrada se ravnopravno dijeli.

Članak 9.
Članovi mogu za nominacije predlagati umjetnike iz svojih matičnih udruga kao i umjetnike iz druge Udruge (UPUH ili UPPU "PULS").
Članovi mogu za nominacije predlagati sve umjetnike za koje smatraju da zaslužuju Nagradu uključujući sebe i svoje suradnike, odnosno sve osobe koje su ugovorom vezane za projekt ili organizaciju koji/a se nominira.
Članovi ne mogu glasati (dodjeljivati bodove) onim nominacijama u kojima su sudjelovali bilo kao autori, bilo kao suradnici, odnosno ukoliko su ugovorno vezani za nominirani projekt. Takvi glasovi smatrat će se nevažećima.

Članak 10.
Članovi Udruga dostavljaju svoje glasove matičnim Udrugama poštanskom pošiljkom, elektronskom poštom ili osobno, tajništvu Udruge, do roka navednog u listama nominiranih poslanih od strane UPUH-a i UPPU "PULS"-a.
Svi glasovi pristigli nakon tog roka smatrat će se nevažećima.

Članak 11.
Upravni odbori Udruga zbrajaju sve glasove te javno objavljuju dobitnike Nagrada na samoj ceremoniji dodjele Nagrade.
Za 5. kategoriju - Posebna nagrada, Upravni odbori obje Udruge mogu odlučiti javno objaviti dobitnika/cu i prije same cermonije dodjele Nagrada.

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Adresa: Ilica 10, Zagreb | Mob. 099 504 80 63 (Nina Kunek) | E-mail: | Predsjednica Upravnog odbora Udruge: Martina Tomić | IBAN: HR0723600001101404495
Copyright © Udruga plesnih umjetnika Hrvatske 2007-2019. | designed by Studio Cuculić | developed by STO2